Identitat corporativa Ivàlua

Posted by on Dec 4, 2009 in | No Comments
Identitat corporativa Ivàlua

Creació de la identitat corporativa, inclòs el naming i de la senyalització de les oficines de Ivàlua, una entitat dedicada a l’anàlisi, l’estudi i l’avaluació de les polítiques públiques. En les imatges mostrem, el símbol, la paperería, la senyalització i les seves guies. Senzilles i transparents, gens sofisticades, el protagonista és el color vermell corporatiu, […]