Sumant esforços es multipliquen els resultats

El cartell representa gràficament l’eslògan del congrés. Sumant el símbol “més” dues vegades mitjançant sobreimpressió aconseguim dibuixar el símbol de multiplicació. (Premiat als LAUS)