Imatge per als premis que atorga l’Ajuntament de Barcelona a totes aquelles dones que promouen l’esport.

 

A sota, dossier que es va dissenyar