Creació i disseny de la promoció de l’exposició internacional sobre el desenvolupament d’un campus virtual en procés de construcció: l’University Campus Under Construction organitzat per la UOC.