100% Estiu


Aquesta campanya il·lustrada es va impulsar per oferir activitats als nens de la ciutat de Barcelona durant l’estiu 2020.

Comissariat de @barcelona_cat & amp; Nacho Padilla @nchpdll
Direcció creativa: @petitcomitestudi
Il·lustracions de: @honoreperrine

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il·lustracions animades

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Website

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Campanya als carrers


© Petit Comité