19è Congrés Arc Mediterrani Auditors AMA


Sumant esforços es multipliquen els resultats

El cartell representa gràficament l’eslògan del congrés. Sumant el símbol “més” dues vegades mitjançant sobreimpressió aconseguim dibuixar el símbol de multiplicació. (Premiat als LAUS)


© Petit Comité