Gràfica per a “Auditor x 1 dia”


Cartell i fulletons per la jornada dedicada a explicar com es la professió de l’Auditor dins l’entorn universitari.


© Petit Comité