Difondre terminologia elèctrica en un sol cartell


Aquest cartell va sorgir de la iniciativa d’una companyia elèctrica. El Termcat (Centre de Terminologia de la Generalitat de Catalunya), amb la col·laboració d’aquesta empresa, va dur a terme l’edició del póster / fulletó amb l’objectiu de difondre terminologia d’ús elèctric en català entre els consumidors.Es va encomanar a la Comissió Petita proposar la termiologia i el concepte d’aquest tema. En lloc de fer un fulletó d’actualitat amb una llista de termes, es va triar la idea d’un pòster il·lustrat, d’una banda, amb la terminologia que va des de la producció elèctrica fins al consum intern. D’altra banda, els consells per a un bon ús i per estalviar.


© Petit Comité