Dr. Vet


Creació d’identitat corporativa i packaging per a Dr.Vet, marca dedicada a l’elaboració de complements alimentaris adreçats al sector veterinari.

Logotip nou

La marca és una novetat en el mercat, amb productes naturals respectuosos amb els animals. La identitat visual també resulta innovadora dins d’un mercat fred i distant. Es proposa una gràfica colorista i amable que destaqui en el punt de venda davant la resta productes, majoritàriament blancs i asèptics.

Tarjes

Estil d’il·lustracions creades ad-hoc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Packaging

El packaging es caracteritza per mostrar, de manera sintètica, l’òrgan afectat mitjançant una il·lustració amable. En la resta d’elements corporatius també es representen gossos i gats en il·lustracions que transmeten empatia amb un traç contemporani geomètric.

Packaging project published in designrush.com


© Petit Comité