Enric Corbera Institut


L’Institut Enric Corbera utilitza la tècnica Bioneuroemotion® com a base del seu treball, una disciplina que creu en una visió més completa del món; que tot és un: cos, ment i emocions. Tenir consciència de com funcionen aquests factors i com podem gestionar-los ens permet experimentar un major benestar. El logotip representa emocions de forma gràfica.

Els punts de color representen emocions diferents que interconnecten entre elles, correlacions que determinen el nostre estat de benestar en tot moment. Hem representat aquesta fusió d’emocions mitjançant una interacció gràfica de punts, patrons de colors que sovint es troben en el fons de les pàgines corporatives, sempre diferents, però sempre similars.

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera

enric corbera


© Petit Comité