Estand Festival Infància


Gràfica de l’stand del Departament d’Obra Pública de la Generalitat de Catalunya al Festival de la Infància de Barcelona.


© Petit Comité