Gisa, dotze anys construïnt infrastructures


Dotze anys d’història de l’empresa, en un llibre
Disseny i producció del llibre que es realitza amb motiu del desè aniversari de la inauguració de la primera infraestructura a càrrec de l’empresa: les rondes de Barcelona fetes per als Jocs Olímpics del 92. Com a nexe gràfic d’unió entre capítols, hem buscat la temàtica de les eines emprades en la construcció: un fragment de nivell, una serra de disc, una pala d’excavadora, un fragment de roda de compactadora, tindrien un tractament diferenciat de la resta del llibre: en bicolor agrisat.
A la coberta, sobre coixí de plata, un fragment de nivell de bombolla simbolitza l’equilibri, el punt de qualitat que Gisa busca en la gestió de les seves obres, també aprofitat per fer el logotip del desè aniversari.
© Petit Comité