Identitat corporativa Ivàlua


Creació de la identitat corporativa, inclòs el naming i de la senyalització de les oficines de Ivàlua, una entitat dedicada a l’anàlisi, l’estudi i l’avaluació de les polítiques públiques.
En les imatges mostrem, el símbol, la paperería, la senyalització i les seves guies. Senzilles i transparents, gens sofisticades, el protagonista és el color vermell corporatiu, el símbol “v” de validació i una il·lustració sintètica relacionada amb el tema de cada publicació.

Proporcions de la icona

Versions de la marca

Papereria bàsica

Publicacions tècniques


Senyalització a les oficines


© Petit Comité