Jornada Tècnica Flora Silvestre


A primers de maig del 2017 van tenir lloc al Jardí Botànic de Barcelona les “Jornadas Técnicas de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos“, centrades en el tema del maneig de la flora silvestre als jardins botànics.

Aquestes jornades dirigides principalment a personal de jardins botànics, tècnics i conservadors implicats en la propagació i conservació de col·leccions vives, va acollir un total de 38 participants.

Durant tres dies es van bescanviar experiències amb personal tècnic i especialista d’altres jardins botànics: tècniques de control i seguiment de la vegetació d’hàbitats gipsícoles i zones humides, protocols de cultiu, germinació i restauració d’ecosistemes dunars, tècniques de cultiu emprades en els vivers i la multiplicació d’espècies silvestres mediterrànies.

© Petit Comité