Senyalització Institut de Ciència i Tecnologia
de Skoltech (Moscou)


Skolkovo Institute of Science and Technology East Ring | © Ilia Ivanov

Herzog & de Meuron ens van convidar a participar en la fase inicial del projecte del nou Institut Skoltech dins el barri de Skolkovo situat als voltants de l’àrea de Moscou. Construït des de zero, l’objectiu d’aquest nou barri és convertir-se en un referent mundial per a les noves tecnologies del segle XXI.

Herzog & de Meuron va dissenyar el pla director conceptual del districte 3 amb la Universitat com a eix central. Completat per tres formes circulars, l’anell oriental ja construït, l’àgora i l’anell oest, la nova universitat Skoltech està pensada com un nucli, un nucli distintiu del districte i la pedra fundadora de Skolkovo.

Skolkovo Institute of Science and Technology East Ring | © Ilia Ivanov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Algunes dades

Per fer-nos una idea de les dimensions, aquest colossal edifici que és només un dels tres blocs principals (és el conjunt de la dreta) té un diàmetre de 280 metros i una superfície de 134.000 metros quadrats.

S’han creat fins a 10 tipologies bàsiques diferents de punts de senyalització a més de les seves variacions: identificació d’entrades a mòduls, tòtems exteriors, tòtems interiors, panells interiors, punts interactius tant en tòtems com en panells, fins a identificació de despatxos fets amb vinil, o en metall, depenent de la superfície on s’ubica.

S’han identificat més de 1.200 punts de senyalització.

La construcció del primer conjunt es va acabar el 2018 (el projecte arquitectònic i de senyalització es d’octubre de 2013)

Tot bilingüe en Anglès i Rus, incloent-hi el manual.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Disseny i “look and feel” bàsic d’usabilitat per la senyalització interactiva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El rol de Petit Comitè

Petit Comitè s’encarregà de tot el disseny original de la senyalització. Per fases:

 1. Crear el sistema personalitzat de senyalització per tot l’equipament
 2. Disseny gràfic dels senyals (fonts, icones, jerarquies, colors i criteris d’ús)
 3. Disseny constructiu dels punts de senyalització (estudi de tipologies, materials, mides i detalls de fabricació)
 4. Estudi funcional:
  • Identificació d’àrees per a programes i entitats
  • Disseny d’ubicació de la senyalització per a: l’Anell oriental (edificació i aparcament), magatzem de productes químics, i de l’edifici de generació d’energia
  • Segmentació de tipologies de senyalització
  • Senyalització per l’orientació funcional
 5. Manual de tot el programa de senyalització
 6. Raport tècnic que inclou:
  a) Localització i identificació de tots els punts de senyalització -amb les seves diferents tipologies- sobre planells
  b) Llistat d’ítems a produir, també identificant la tipologia i a més el contingut
  c) Planells industrials de totes les tipologies

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A sota d’esquerra a dreta: Panell informatiu, tòtem interactiu interior i informatiu exterior.

A sota: imatges de punts d’informació interactius, pantalles d’exemple, buscant compatibilitat amb els dispositius mòbils personals

Exemple de tòtem exterior-directori amb els detalls constructius

Icones fetes amb metall sobre murs estriats

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Localitzacions de tots els punts de senyalització, segmentat per tipologies. A sota exemple i detall de la planta 2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A sota: imatges de la memòria

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A sota: imatges d’alguns dels “workshops” fets a Bassel i Barcelona


© Petit Comité