Trofeus Ciutat de Barcelona 2018


Per al 2018, una sèrie de trofeus disposats de fons i de manera ordenada envolten l’ítem protagonista de l’esport. Cada esport, un codi cromàtic. Hem comptat amb la col·laboració de Marc Duran per realitzar totes les imatges. https://www.marcduran.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Estil gràfic


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exemple de cartells

Exemple de flyer i cartell del Trofeu de Petanca

Detall de la imatge

Banderoles pels carrers de Barcelona


© Petit Comité