University Campus Under Construction


Creació i disseny de la promoció de l’exposició internacional sobre el desenvolupament d’un campus virtual en procés de construcció: l’University Campus Under Construction organitzat per la UOC.

 


© Petit Comité