Web Binomis, fusions artístiques


Disseny del web Binomis sobre músics, poetes, i unions de diferents disciplines, on l’art passa a ser el protagonista del tractament gràfic del site.


© Petit Comité